diumenge, de febrer 10, 2008

A favor de l'article loTots coneixem els problemes que deu causar als metropolitans i rodalies el fet de no disposar d'aquest article.

Si realment fos un castellanisme, hi hauria alguna raó per passar sense, però la qüestió és que no és cap castellanisme. Potser és més antic que l'utilitzat en castellà... antigament tot Cristo el feia servir el lo. Tanmateix penso que en algunes zones no els importa que la cosa sigui un castellanisme: caru, baratu, barcu, astupandu... i tu soltes un lo i et diuen que ets de poble (ui! no! ara es diu ser de comarques).

Més aviat hi ha bones raons per a fer-lo normatiu, ja que això faria que, per fi, poguéssim dir les coses d'una manera normal en comptes d'haver de fer invents estrafolaris com "això és el que vull", "digues allò que creguis", "allò bo del cas", etc.

La llengua francesa, l'occitana, la italiana, la castellana... totes tenen un element neutre necessari per fer determinades construccions gramaticals i semàntiques. Els lingüistes entesos afirmen que van eliminar el lo per ser un castellanisme. En els textos antics s'utiltzaven els articles lo i el, però en sentits diferents. Un era pel masculí i l'altre era pel neutre. En cap cas s'havia d'eliminar per ser influència del castellanisme. Els parlars occidentals que han mantingut aquest lo... estan més castellanitzats que els orientals?

Les nostres autoritats lingüístiques s'entossudeixen a repetir que l'article neutre no és una cosa catalana i que no podem dir coses com "lo bo", "lo explicat per ell", "lo català", etc, i que hem de dir-ho "allò bo", "el que ell ha explicat", "allò que és català". Tot això, senyors (i senyores), és ridícul. En Ramon Llull deia coses com "lo ver" volent dir "lo que és veritat" i en qualsevol text antic podem trobar "lo" seguit de participi, com "lo explicat per ell". Boicotegem aquesta norma i utilitzem el lo. Si fa uns anys vam aconseguir que el meua, teua, seua, meues, teues i seues fos normatiu... ara ho podem acnsseguir amb el nostrat lo.

Fem cas del gran poeta Magí Morera i parlem en lleidatà. Tal i com va afirmar: "El català de Barcelona és bo per al diàleg, el català de Lleida és bo per l'oratòria"

5 comentaris:

Anònim ha dit...

"Els parlars occidentals que han mantingut aquest lo... estan més castellanitzats que els orientals"

Després vas dient que tu no has escrit que el lo s'utilitza més a Lleida que a Girona i que sóc una paranònic.

10r

Albert ha dit...

no ens podem deixar trepitzar per el catala centrlista, revindiquem lo lleidata.

salut

Anònim ha dit...

Ep!! en els exemples que poses "això és el que vull", "digues allò que creguis", "allò bo del cas"... no faria funció d'article. En tot cas com a article seria: "Lo meu poble", "Lo pagès rega l'hort", etc.. :)

Robert

Aguador ha dit...

És que, cony... si li traus a Lleida l'article "lo", que és lo propi del català de Lleida, què li quede? I tant se val lo que els pixapins digon... (i que digon lo que vulgon)

xDDD

Salutacions d'un exiliat de Lleida :)

Anònim ha dit...

Tu el que defenses, als exemples que poses, és que s'use l'article "lo" com a neutre. Això és una barrabassada, fruit d'una confusió que tenen tant a l'Orient com a l'Occident del domini. Lo "lo" català (de més llocs que Lleida, fins i tot a l'oriental en algun lloc lo hi ha) sempre és masculí i degenera en "el" quan s'apostrofa fonèticament amb la vocal de la paraula que precedix l'article. Tanmateix, també a l'occidental hi ha un ús del "lo" incorrecte com a neutre i que precisament lo detectes quan força un no-apostrofament amb la paraula anterior, com per exemple seria incorrecte a la frase: "pensava lo que tu em dies i no m'ho creia", fins i tot en occidental no condicionat pel castellà, este "lo" que apareix s'hauria de transformar en "el". La prova del que dic és que allí on s'usa el "lo", també hi ha "del" i "pel" i no "de lo" i "per lo". I no t'enganyes: l'ús del "lo" neutre a Barcelona tot lo que el vulgues lo sentiràs. Fins i tot, comença a haver filòlegs de pa sucat amb oli que el defensen amb arguments estúpids com que hi havia un "lo" abans: PERÒ ERA MASCULÍ!!!!
Com pots vore, jo també escric amb lo "lo", però correctament.