dimarts, d’octubre 08, 2019

Els teus amics tenen més amics que tu.

Tot i que el títol d'avui ens pot portar a rememorar aquella cançó de les Objetivo Birmania de l’any 1989 que feia “y es lo que yo te digo que los amigos de mis amigas son mis amigos” la cosa és més senzilla que la lletra de la cançó i ens duu a l'anomenada paradoxa de l'amistat.

L'enunciat d'aquesta paradoxa ve a dir que la mitjana d'amics dels teus amics és sempre més gran que el teu nombre d'amics. O dit d'una altra manera, de mitjana, els teus amics tenen més amics que tu.

Demostrar aquesta paradoxa en la població mundial, com ja deuen pensar, és molt complicat perquè hauríem de preguntar als més de set mil milions i mig d'habitants de la terra quants amics i amigues té cadascú i se'ns faria una mica llarg. Però les xarxes socials ens poden ajudar a entendre una mica el perquè d'aquesta afirmació. El primer que se n'adonà fou el sociòleg Scott Feld l'any 1991 i ho va publicar a l'American Journal of Sociology, on aporta arguments matemàtics mitjançant l'anomenada teoria de grafs, la qual ja ha aparegut més d'un cop en aquests articles.

L'any 2011, els investigadors Johan Ugander, Brian Karrer, Lars Backstrom i Cameron Marlow van publicar The Anatomy of the Facebook Social Graph, tota una fita per a confirmar la hipòtesis ja que van fer un estudi entre 721 milions d'usuaris actius de Facebook amb 68.700 milions d'amistats en total (recordem que a Facebook es compleix la relació que si A és amic de B aleshores B és també amic de A, cosa que no succeeix ni a Twitter ni a Instagram on les relacions poden ser «dirigides» només en un sentit: A pot seguir B però B pot no seguir A). Les conclusions foren que el 93% dels usuaris de Facebook tenen menys amics que els seus amics, que el promig d'amics d'un usuari és 190 i que la mitjana d'amics dels amics d'un usuari és de 635. El restant 7% que es salva d'aquesta paradoxa correspon a la gent que té molts amics, el que en el llenguatge de xarxes socials s’anomenen influencers

És relativament senzill pensar perquè succeeix això: la majoria de la gent tenim algun amic molt més populars que nosaltres, un influencer. Un servidor a Facebook té 588 amics, però un amic meu és lo Sr Postu de Postureig de Lleida que té 66.000 amics. Com jo sóc amic seu el seu elevat nombre d'amics fa augmentar la mitjana d'amics dels meus amics. Això prou bé ho coneixen els publicistes per saber a qui han de dirigir-se.

Aquesta investigació, que en principi pot semblar insignificant, té aplicacions a l'hora d'estudiar la propagació d'epidèmies. Els científics Nicholas Christakis i James Fowler van idear un mètode a partir de les amistats d'una selecció aleatòria de població per a predir l'epidèmia de la grip i reduir fins a un 20% la població a vacunar.

(Article publicat al Lectura el 29 de setembre de 2019)