dimecres, de gener 30, 2019

2019 feliç, però no perfecte

Evidentment que als lectors i lectores assidus d’aquesta secció els desitjo un 2019 feliç i perfecte, faltaria més! Però el títol de l’article d’avui fa referència a característiques numèriques del nombre 2019 i no pas a anhels personals.

I és que el 2019 és el que s’anomena un nombre feliç. Un nombre feliç es defineix de la següent forma: elevem al quadrat (o multipliquem per ell mateix) cadascun dels dígits que formen el número i sumem els resultats. Del número obtingut es repeteix el procediment totes les vegades que convingui. Si hi ha un moment en que s’obté un 1 de resultat aleshores direm que el número és feliç, sinó serà un número infeliç.

Anem a comprovar-ho amb el 2019: (2 x 2) + (0 x 0) + (1 x 1) + (9 x 9) = 86; repetim el procediment amb el 86: (8 x 8) + (6 x 6) = 100 i ara ho fem amb el 100: (1 x 1) + (0 x 0) + (0 x 0) = 1. Com hem obtingut un 1 resulta que el 2019 és feliç. A més el 2019 acaba en 19 que a part de ser feliç és primer i per tant és un primer feliç. Entre l’1 i el 10000 hi ha 1441 nombres feliços, però és fàcil pensar que de nombres feliços n’hi ha infinits, perquè les potències de 10 seran sempre felices: 10, 100, 1000, 10000… Existeixen algunes parelles de nombres feliços consecutius: 31 i 32, 129 i 130 o 262 i 263. També es coneix algun trio de nombres feliços consecutius: 1880, 1881 i 1882.

Per altra banda, un número és perfecte si és suma dels seus divisors positius (els números pels quals la divisió dona exacta) llevat d’ell mateix. Per exemple, el 6 es pot dividir entre 1, 2 i 3 i es té que 1 + 2 + 3 = 6. O el 28 té de divisors positius 1, 2, 4, 7 i 14 i es compleix que 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. Per tant 6 i 28 són nombres perfectes. El 2019 té com a divisors l’1, el 3 i el 673 i 1 + 3 + 673 no fa 2019 i per tant no és perfecte tot i ser feliç. De nombres perfectes se’n coneixen només cinquanta -i això que des del temps d’Euclides que es busquen!- i de perfectes i feliços només se n’han descobert tres: 28, 496 i 8128. Així que encara ens queden uns quants anys per arribar a un any feliç i perfecte.

Ara que està tan de moda parlar de sèries, en el setè capítol de la tercera temporada moderna de Dr Who i que es titula 42, Riley pregunta “Quin és el següent nombre de la seqüència: 313, 331, 367...?” i el doctor respon “379”. Quina és la relació que tenen aquests quatre nombres? Els hi deixo pensar...

(Article publicat al Lectura del 20/1/2019)

dimecres, de gener 09, 2019

Anàlisi (matemàtica) del 2019

Nombres primers on apareix el 2019 pel mig

Mirin, del 2019 no en tinc ni idea del què passarà. per això ja tenen experts tertulians que els informen de tot a totes hores del dia per totes les emissores de ràdio i televisió. Jo em limitaré modestament a donar unes dades pel 2019 que, a diferència dels tertulians habituals, les meues no els serviran absolutament per a res.
 • Primer de tot, 2019 no és un nombre primer 2019 = 3 * 673, és quasiprimer i primer lunar. Però tampoc és perfecte, ni de Fibonacci, ni de Catalan (prohibiran VOX el nombres de Catalan?), ni abundant, ni amic, ni sociable, ni apocalíptic, ni ambiciós, ni curiós... 
 • És primer 172019 -16, que segurament no serveix de res però és curiós només pel fet que això no succeïa des del 469. També és primer (2019 41+1)/(2019+1).
 • Però sí que 2019 és un número feliç. Si sumem els quadrats dels dígits d'un nombre i anem repetint successivament aquesta operació amb els nombres obtinguts i hi ha un moment que el resultat ens dona, aleshores direm que el nombre és feliç. Fixem-nos amb el 2019:
                            2+ 0+ 1+ 9= 4 + 0 + 1 + 81 = 86
                            8+ 6 = 64 + 36  = 100
                            1+ 0+ 0 = 1 + 0 + 0 = 1
 • El 2019 és feliç, però acaba en 19 que és primer feliç. El proper any feliç serà el 2026. L'any més proper que serà feliç i perfecte no arribarà fins el 8128, cosa que vostè i jo no veurem.
 • El doble de 2019 és 4038 i el triple 6057. Amb els tres nombres obtenim els dígits del 0 al 9.
 • 2019 és la primera seqüència de quatre xifres que es repeteix sis cops dins dels decimals del número π. Només per això ja val la pena el 2019.
 • El 2019 apareix en una terna pitagòrica: 1155+ 1656= 2019 
 • 2019 és el nombre més petit que es pot escriure de 6 maneres diferents com a suma dels quadrats de tres nombres primers:
                         7+ 11+ 43 = 2019
                         7+ 17+ 41 = 2019
                         13+ 13+ 41 = 2019
                         11+ 23+ 37 = 2019
                         17+ 19+ 37 = 2019
                         23+ 23+ 31 = 2019
 • Com a suma de potències cúbiques i quartes:
                         1+ 13 + 7+ 73  + 113  = 2019               1+ 24 + 3+ 54  + 64  = 2019
 • Algunes sumes de potències simètriques:
                         15+ 282 + 1+ 282  + 152  = 2019               1+ 73 + 11+ 73  + 13  = 2019
 • Però el més bèstia és que 2019 és la suma de les 22 primeres potències enteres:‬
                       1² + 2² + 2³ + 3² + 2⁴ + 5² +3³ + 2⁵ + 6² + 7² + 2⁶ + 3⁴ + 10² + 11² + 5³ + 2⁷ + 12² + 13²                        + 14² + 6³ + 15² + 3⁵ = 1 + 4 + 8 + 9 + 16 + 25 + 27 + 32 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 +                          121 +125 + 128 + 144 + 169 + 196 + 216 + 225 + 243‬ = 2019
 • En sistema binari estem a l'any 00110010 00110000 00110001 00111001 que fa que sigui un nombre malvat, perquè té un nombre parell d'uns.
 • Amb potències de 2 podem expressar el 2019 de vàries maneres:
                       211 - 2+ 2- 20  = 2019
                       22222222222 - 22222 + 22 + 22-2 = 2019 (que és la mateixa d'abans però amb 2 només)
                       210 + 2+ 2+ 27 + 26 + 2+ 2- 2- 2- 2+ 20= 2019
 • El 2019 utilitzant només un sol dígit, però repetint-lo, és clar!
                        1 + (1 + 1)11 - (11 - 1) x (1 + 1 + 1)  = 2019
                        (2 x 22 + 2 / 2)- 2 - 2 - 2  = 2019
                        3 + (3 + 3) x (333 + 3)  = 2019
                        4 + (4 + 4) x (4- 4) - 4/4  = 2019
                        5 + 5- 5555 / 5  = 2019
                        (6 x (666 + 6) + 6) x 6 / (6 + 6) = 2019
                        (77 - 7) / 7 + 7 x (7  x (7 x 7 - 7) - 7) = 2019
                        88 + (8 + 8) x (8 x (8 + 8) - 8) + 88 / 8 = 2019
                        9 + (9999 - 9) / 9 + 9 x 99 + 9 = 2019
 • Potències i sumes amb mateixos nombres:
                         1+ 442 + 75+ 811  = 2019               16 + 442 + 750 + 811 = 2019


... i moltes altres propietats amb factorials, nombres triangulars i quadrats màgics a
https://inderjtaneja.com/2018/12/31/2019-in-numbers/

Espero que a Manuel Valls no li sàpiga greu que hagi dit tot això. En fi, bon any.